Jak stworzyć skuteczną strategię marketingową 360 stopni i zyskać przewagę nad konkurencją

Im bardziej zmienne i wymagające czasy, tym silniej odczuwamy korzyści wynikające z posiadania strategii marketingowej. Jako najważniejsze korzyści, uczestnicy badania BUZZcenter pt. „Wpływ strategii marketingowej na biznes”, wymieniają: determinuje kierunki działania firmy (68 proc. wskazań), układa działania, ogranicza chaos (65 proc.), daje podstawę do planowania (63 proc.), pozwala na efektywne inwestycje marketingowe (50 proc.), wskazuje unikalne wartości firmy (49 proc.).  Już tylko na widok tych kilku przykładów widać, że taką strategię po prostu warto mieć. Jak wiele firm w Polsce przyznaje się do jej posiadania? Ponad połowa (54 proc). To dużo, czy mało? W połowie badanych firm błędnie wskazuje się, że strategia jest tym samym co plan marketingowy, a 39 proc. uważa, że jest ona harmonogramem.

Strategia marketingowa

Zaletą dobrej strategii jest nie tylko jej wartość merytoryczna, ale też takie jej udokumentowanie, by łatwo była dostępna dla tych, którzy powinni ją wdrażać. Co na to wyniki badań? Jedna trzecia firm dokumentuje strategię w formie prezentacji, a 22 proc. ma ją w dokumencie tekstowym. Wśród innych form, stanowiących 7 proc., najczęściej pojawia się odpowiedź, że strategia jest w głowie prezesa lub właściciela. Co ciekawe, aż 29 proc. badanych nie wie, czy w ich firmach strategia marketingowa w ogóle jest dokumentowana.  

Pozytywy? Wśród respondentów, którzy nie posiadają strategii marketingowej, aż 77 proc. uważa, że jej wdrożenie miałoby pozytywny wpływ na biznes. Z własnego doświadczenia potwierdzam, że obecnie coraz więcej sieci detalicznych tworzy lub optymalizuje swoje strategie marketingowe, co dobrze wróży dla przyszłości retailu. Cieszę się, że mam przyjemność im w tym pomagać jako szkoleniowiec i doradca. A jak, w porównaniu z powyższymi danymi, ma się strategia marketingowa w Twojej firmie?

Od czego zacząć, jeśli nie masz jeszcze strategii marketingowej lub chcesz mieć ją lepszą od poprzedniej?

Dobra strategia marketingowa skutecznie wspiera realizację strategii i celów firmy. Dlatego od nich zacznij. Im lepiej masz przygotowaną strategię firmy, w tym koncepcję rozwoju marki, tym łatwiej stworzysz spójną z nimi strategię marketingową. Jeśli odpowiadasz za marketing, to Twoja obecność na spotkaniu strategicznym firmy jest obowiązkowa. Z moich doświadczeń, wynikających z tworzenia strategii, jak i prowadzenia warsztatów strategicznych dla firm wynika, że warto zaprosić do udziału w nich nie tylko właścicieli, zarząd firmy, dyrektorów sprzedaży i marketingu, czy zewnętrznych ekspertów z adekwatną wiedzą i doświadczeniem, ale także np. menedżerów produktów lub usług, decydentów odpowiedzialnych za zaopatrzenie, finanse czy HR. Dzięki temu strategia uwzględnia różne punkty widzenia, jest bardziej kompletna i łatwiej jest ją wdrożyć, bo tym, którzy w jej tworzeniu biorą udział, nie trzeba jej tłumaczyć ani ich do niej przekonywać.

Wiedza wynikająca z analizy SWOT firmy (jej mocne i słabe strony, możliwe do wykorzystania szanse rynkowe i zagrożenia, których warto uniknąć) powinna być kreowana z Twoim udziałem i przez Ciebie wykorzystana podczas tworzenia strategii marketingowej. Podobnie, jak np. macierze DCG (np. dla kategorii produktowych, czy kanałów dystrybucji), uwzględniające zarówno szanse rynkowe, jak i możliwości ich wykorzystania przez Twoją firmę. Ich analiza dostarcza wielu pomysłów na realizację planów sprzedażowych, jak i podpowiada kierunki marketingowego wsparcia sprzedaży.

Dlaczego marketing 360 stopni?

Jego zaletą jest postawienie klienta w centrum naszych działań. Poświęcamy więc więcej uwagi na poznanie naszego klienta (obecnego, przyszłego i utraconego), jego potrzeb, zachowań, stylu życia, by łatwiej dostarczać mu tego, co chce i tam, gdzie tego oczekuje. Skoro konsument doświadcza naszej marki na poszczególnych etapach procesu zakupowego, w różnych miejscach, kontaktując się z nią w różnorodny sposób online i offline, marketing 360 stopni słusznie kojarzy nam się z kompleksowym, wielokanałowym podejściem do budowania doświadczeń klienta z naszą marką. Integracja kanałów marketingowych sprzyja efektowi synergii. Spersonalizowanie przekazu zyskuje uwagę i lojalność klientów.

Klient oczekuje spójnego przekazu, dlatego w marketingu 360 stopni powinniśmy o to zadbać w każdym punkcie kontaktu klienta z marką (np. reklama, PR, produkt, sklep, sprzedawca). Lepsze zrozumienie klienta to również analiza danych, jak i efektów działań marketingowych oraz ciągłe ich optymalizowanie. Respondenci wspomnianego wcześniej badania, w 93 proc. powiedzieli, że nie mierzą zwrotu z inwestycji marketingowych. Mamy tu więc jeszcze sporo do zrobienia.

Marketing 360 to także długofalowe budowanie relacji i lojalności klientów. W coraz większym stopniu budowana ona będzie w oparciu o pozytywne emocje i wspólne wartości. Podczas najbliższego planowania strategii marketingowej, znajdźcie jak najwięcej odpowiedzi na pytanie, jakich emocji i jak powinniście dostarczać Waszym klientom.

Jeśli dawno nie analizowaliście swojej misji, wizji i wartości lub były one sformułowane głównie dlatego, że wypadało je mieć, a z ich stosowaniem bywało różnie, to teraz jest najlepsza okazja, by to zmienić. Świeże spojrzenie pozwoli Wam je zaktualizować, nadać im nową moc i ułatwi Wam ich komunikowanie. „Sukces nie jest celem, to podróż.” – podpowiadałczłowiek sukcesu Zig Ziglar. Niech realizacja Twojej strategii marketingowej będzie co najmniej tak ekscytująca, jak jej tworzenie.

Jerzy Osika, szkoleniowiec i doradca biznesowy, prowadzi warsztaty strategiczne zarówno dla znanych, dużych sieci handlowych, jak i dla mniejszych firm z potencjałem rozwojowym. Właściciel firmy Promedia Jerzy Osika, www.promedia.biz.pl

31.08.2023