Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą pod adresem: ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa. Kontakt do Administratora jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@promedia.biz.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe do celów przygotowania i realizacji kursów i szkoleń oraz dokumentowania tych szkoleń zgodnie z przepisami prawa, stworzenia listy obecności, wystawiania zaświadczeń ukończenia zajęć oraz w celu dostosowania profilu szkoleń do potrzeb uczestników kursów, a także marketingu usług własnych. Dane obejmują: imię, nazwisko, stanowisko w firmie, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, jej dokumentowania, wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
  a. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej,
  b. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
  c. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych.
  d. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.


Pliki cookies

I. Poniższa polityka cookies określa zasady przechowywania, przetwarzania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników strony jerzyosika.com za pomocą plików cookies.

Administratorem danych strony jerzyosika.com (zwanego dalej Stroną) jest jego właściciel, firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, będąca płatnikiem VAT, NIP 632-157-20-39, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 203889 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Delegatura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Dzielnicy Ursynów z dnia 11 stycznia 2005 roku, zwana dalej Administratorem.


II. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach użytkownika, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z podstron Strony internetowej. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania do urządzeń użytkownika. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies:
• umożliwienie użytkownikowi korzystanie z Strony;
• odpowiednia konfiguracja, czyli dostosowanie zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych, rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, a także zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika;
• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkowników Strony ze stron internetowych, a tym samym przyczyniają się do ulepszenia ich struktury i zawartości;
• Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

Rodzaje wykorzystywanych cookies:
• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Strony,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Strony,
• pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony,
• pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
• pliki cookies umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.
• W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) użytkownik może zmienić samodzielnie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Korzystanie ze Strony bez zmian ustawień dotyczących plików cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików cookies.


III. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących powyższej polityki cookies, prosimy o kontakt pod adresem biuro@promedia.biz.pl