SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM:
Kompetencje w Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu” – to program dofinansowań na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców z całej Polski. W ramach programu można skorzystać z dofinansowanych szkoleń dla handlu czy doradztwa, które realizuje nasza firma Promedia Jerzy Osika.

Dofinansowane szkolenia dla handlu możliwe tematy:

  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-handlu
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Generowanie leadów sprzedażowych

O dofinansowanie usług rozwojowych mogą się starać:

  • Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie;
  • Z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
  • Posiadającym PKD wiodące z działu G.47 lub PKD poboczne z działu G.47 udokumentowane aktywnym prowadzeniem działalności w sektorze kompetencji w handlu;
  • Spełniające warunki uzyskania pomocy de minims/pomocy publicznej;
  • Delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami dofinansowanymi i spełniasz powyższe wymogi kwalifikujące do udziału w programie „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu”, napisz do nas na adres: office@jerzyosika.com podając, jakie tematy szkoleń byłyby dla ciebie interesujące.

27.08.2021