Polski biznes mody a Covid-19. Trzy możliwe scenariusze wg raportu PwC

Jak ważny jest dziś sektor polskiej mody dla konsumentów, handlu i całej gospodarki?  Jakie scenariusze wpływu koronawirusa na polskich przedsiębiorców z branży mody warto wziąć pod uwagę?

Chcąc znaleźć odpowiedzi na te pytania warto zapoznać się z raportem „Polski sektor modowy na krawędzi, wpływ Covid-19”, opracowanym przez PwC we współpracy ze Związkiem Polskich Pracodawców Handlu i Usług.  Wynika z niego, że aż 73 proc. przychodów całego sektora modowego w Polsce (wynoszących 70 mld złotych) to efekt pracy polskich przedsiębiorców.

Na wydatki związane z modą Polacy przeznaczają 7 proc. swoich dochodów (więcej niż na zdrowie), a 81 proc. polskich konsumentów odwiedza centra handlowe głównie w celu zakupu odzieży, obuwia i dodatków. Polski sektor modowy wraz z branżami współpracującymi zatrudnia 308 tys. osób, a z tytułu różnych zobowiązań publiczno-prawnych dostarcza rocznie budżetowi państwa między 13,3 a 16 mld złotych.

To tylko niektóre dane, które potwierdzają, jak ważny jest sektor polskiej mody dla naszych konsumentów, handlu i państwa. Autorzy opracowali 3 scenariusze wpływu pandemii Covid-19 na polskich przedsiębiorców. W zależności od rozwoju sytuacji, luka gotówkowa w branży może wynieść od 10,9 przez 16,1 aż po 32 mld złotych.

Autorom należą się słowa uznania za opracowanie raportu, który dostarcza władzom rzetelnej informacji o znaczeniu polskiej mody dla całego kraju, precyzuje potrzeby branży i dostarcza rządowi argumentów do jej natychmiastowego wsparcia, dla ratowania polskich firm, ochrony miejsc pracy i przyszłych dochodów do budżetu państwa.

To też cenna lektura dla każdego przedsiębiorcy, który znajdzie w raporcie cenne informacje statystyczne i przykłady scenariuszy, które może wykorzystać przygotowując własne modele biznesowe. Stare powiedzenie biznesowe mówi, że nie można czegoś zmienić, jeśli nie można tego zmierzyć. Życzę Ci, by ten raport pomógł Ci w planowaniu i realizacji pozytywnych zmian.

Jerzy Osika

Raport pobierzesz tutaj: https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2020/polski-sektor-modowy-wplyw-covid19.pdf

02.04.2020